Download Font Koch Fette Deutsche Schrift

Updated 12/19/2017 11:07:59 PM


Release note:

Koch Fette Deutsche Schrift fontis licensed as SIL Open Font License (OFL)

Download (215.95 KB)
Files In Archived
1Koch Fraktur.ttf
2webKoch Fraktur.ttf
3Koch Fette Fraktur readme1st.pdf
4OFL-FAQ.txt
5Open Font License.txt
6Koch Fette Deutsche Schrift_1.png
7webKoch Fraktur.css
8webKoch Fraktur.eot
9webKoch Fraktur.woff

Using Koch Fette Deutsche Schrift font on your website


Customize preview Koch Fette Deutsche Schrift Font


Koch Fette Deutsche Schrift Font Sample Character

Koch Fette Deutsche Schrift Font Character

Koch Fette Deutsche Schrift Font Character Map

Basic Latin

!

!

!
"

"

"
#

#

#
$

$

$
%

%

%
&

&

&
'

'

'
(

(

(
)

)

)
*

*

*

+
,

,

,
-

-

-
.

.

.
/

/

/
0

0

0
1

1

1
2

2

2
3

3

3
4

4

4
5

5

5
6

6

6
7

7

7
8

8

8
9

9

9
:

:

:
;

;

&#59;
<

<

&#60;
=

=

&#61;
>

>

&#62;
?

?

&#63;
@

@

&#64;
A

A

&#65;
B

B

&#66;
C

C

&#67;
D

D

&#68;
E

E

&#69;
F

F

&#70;
G

G

&#71;
H

H

&#72;
I

I

&#73;
J

J

&#74;
K

K

&#75;
L

L

&#76;
M

M

&#77;
N

N

&#78;
O

O

&#79;
P

P

&#80;
Q

Q

&#81;
R

R

&#82;
S

S

&#83;
T

T

&#84;
U

U

&#85;
V

V

&#86;
W

W

&#87;
X

X

&#88;
Y

Y

&#89;
Z

Z

&#90;
[

[

&#91;
\

\

&#92;
]

]

&#93;
^

^

&#94;
_

_

&#95;
a

a

&#97;
b

b

&#98;
c

c

&#99;
d

d

&#100;
e

e

&#101;
f

f

&#102;
g

g

&#103;
h

h

&#104;
i

i

&#105;
j

j

&#106;
k

k

&#107;
l

l

&#108;
m

m

&#109;
n

n

&#110;
o

o

&#111;
p

p

&#112;
q

q

&#113;
r

r

&#114;
s

s

&#115;
t

t

&#116;
u

u

&#117;
v

v

&#118;
w

w

&#119;
x

x

&#120;
y

y

&#121;
z

z

&#122;
{

{

&#123;
|

|

&#124;
}

}

&#125;
~

~

&#126;

Latin-1 Supplement

Ó

Ó

&#211;
ó

ó

&#243;
¡

¡

&#161;
¢

¢

&#162;
¤

¤

&#164;
©

©

&#169;
ª

ª

&#170;
­

­

&#173;
®

®

&#174;
°

°

&#176;
²

²

&#178;
³

³

&#179;

&#182;
¹

¹

&#185;
º

º

&#186;
¼

¼

&#188;
½

½

&#189;
¾

¾

&#190;
¿

¿

&#191;
×

×

&#215;
æ

æ

&#230;
·

·

&#183;
Æ

Æ

&#198;
à

à

&#224;
á

á

&#225;
â

â

&#226;
ä

ä

&#228;
è

è

&#232;
é

é

&#233;
ê

ê

&#234;
ì

ì

&#236;
í

í

&#237;
î

î

&#238;
ò

ò

&#242;
ô

ô

&#244;
ö

ö

&#246;
ù

ù

&#249;
ú

ú

&#250;
û

û

&#251;
ü

ü

&#252;
£

£

&#163;
µ

µ

&#181;
À

À

&#192;
Á

Á

&#193;
Â

Â

&#194;
Ã

Ã

&#195;
Ä

Ä

&#196;
È

È

&#200;
É

É

&#201;
Ê

Ê

&#202;
Ì

Ì

&#204;
Í

Í

&#205;
Î

Î

&#206;
Ò

Ò

&#210;
Ô

Ô

&#212;
Ö

Ö

&#214;
Ù

Ù

&#217;
Ú

Ú

&#218;
Û

Û

&#219;
Ü

Ü

&#220;
÷

÷

&#247;
§

§

&#167;
«

«

&#171;
±

±

&#177;
»

»

&#187;
Ø

Ø

&#216;
Þ

Þ

&#222;
ß

ß

&#223;
ø

ø

&#248;
þ

þ

&#254;
¬

¬

&#172;
ð

ð

&#240;

Latin Extended-A

Œ

Œ

&#338;
œ

œ

&#339;

General Punctuation

&#8211;

&#8212;

&#8216;

&#8217;

&#8220;

&#8221;

&#8224;

&#8225;

&#8226;

&#8230;

&#8218;

&#8222;

&#8240;

&#8249;

&#8250;

Currency Symbols

&#8364;

Latin Extended-B

ƒ

ƒ

&#402;