Download Font Amplitude BRK

Updated 12/20/2017 6:43:35 PM


Release note:

Amplitude BRK fontis licensed as Freeware

Download (93.32 KB)
Files In Archived
1amplitud.ttf
2webamplitud.ttf
3amplitude.txt
4Amplitude BRK_1.png
5webamplitud.css
6webamplitud.eot
7webamplitud.woff

Using Amplitude BRK font on your website


Customize preview Amplitude BRK Font


Amplitude BRK Font Sample Character

Amplitude BRK Font Character

Amplitude BRK Font Character Map

Basic Latin

!

!

!
"

"

"
#

#

#
$

$

$
%

%

%
&

&

&
'

'

'
(

(

(
)

)

)
*

*

*

+
,

,

,
-

-

-
.

.

.
/

/

/
0

0

0
1

1

1
2

2

2
3

3

3
4

4

4
5

5

5
6

6

6
7

7

7
8

8

8
9

9

9
:

:

:
;

;

&#59;
<

<

&#60;
=

=

&#61;
>

>

&#62;
?

?

&#63;
@

@

&#64;
A

A

&#65;
B

B

&#66;
C

C

&#67;
D

D

&#68;
E

E

&#69;
F

F

&#70;
G

G

&#71;
H

H

&#72;
I

I

&#73;
J

J

&#74;
K

K

&#75;
L

L

&#76;
M

M

&#77;
N

N

&#78;
O

O

&#79;
P

P

&#80;
Q

Q

&#81;
R

R

&#82;
S

S

&#83;
T

T

&#84;
U

U

&#85;
V

V

&#86;
W

W

&#87;
X

X

&#88;
Y

Y

&#89;
Z

Z

&#90;
[

[

&#91;
\

\

&#92;
]

]

&#93;
^

^

&#94;
_

_

&#95;
`

`

&#96;
a

a

&#97;
b

b

&#98;
c

c

&#99;
d

d

&#100;
e

e

&#101;
f

f

&#102;
g

g

&#103;
h

h

&#104;
i

i

&#105;
j

j

&#106;
k

k

&#107;
l

l

&#108;
m

m

&#109;
n

n

&#110;
o

o

&#111;
p

p

&#112;
q

q

&#113;
r

r

&#114;
s

s

&#115;
t

t

&#116;
u

u

&#117;
v

v

&#118;
w

w

&#119;
x

x

&#120;
y

y

&#121;
z

z

&#122;
{

{

&#123;
|

|

&#124;
}

}

&#125;
~

~

&#126;

Latin-1 Supplement

Ó

Ó

&#211;
×

×

&#215;
æ

æ

&#230;
Ñ

Ñ

&#209;
Æ

Æ

&#198;
Í

Í

&#205;
Î

Î

&#206;
Ï

Ï

&#207;
Ò

Ò

&#210;
Ô

Ô

&#212;
Õ

Õ

&#213;
Ö

Ö

&#214;
Ù

Ù

&#217;
Ú

Ú

&#218;
Û

Û

&#219;
Ü

Ü

&#220;
Ý

Ý

&#221;
Ø

Ø

&#216;
Þ

Þ

&#222;
ß

ß

&#223;
Ð

Ð

&#208;