Download Font Astonished

Updated 12/20/2017 7:47:58 PM


Release note:

Astonished fontis licensed as Freeware

Download (138.64 KB)
Files In Archived
1astonish.ttf
2webastonish.ttf
3Recife(readme).txt
4Astonished_1.png
5webastonish.css
6webastonish.eot
7webastonish.woff

Using Astonished font on your website


Customize preview Astonished Font


Astonished Font Sample Character

Astonished Font Character

Astonished Font Character Map

Basic Latin

!

!

!
"

"

"
#

#

#
$

$

$
&

&

&
(

(

(
)

)

)
*

*

*

+
,

,

,
-

-

-
.

.

.
/

/

/
0

0

0
1

1

1
2

2

2
3

3

3
4

4

4
5

5

5
6

6

6
7

7

7
8

8

8
9

9

9
:

:

:
;

;

&#59;
=

=

=
?

?

?
@

@

@
A

A

A
B

B

B
C

C

C
D

D

D
E

E

E
F

F

F
G

G

G
H

H

H
I

I

I
J

J

J
K

K

K
L

L

L
M

M

M
N

N

N
O

O

O
P

P

P
Q

Q

Q
R

R

R
S

S

S
T

T

T
U

U

U
V

V

V
W

W

W
X

X

X
Y

Y

Y
Z

Z

Z
[

[

[
\

\

\
]

]

]
^

^

^
`

`

`
a

a

a
b

b

b
c

c

c
d

d

d
e

e

e
f

f

f
g

g

g
h

h

h
i

i

i
j

j

j
k

k

k
l

l

l
m

m

m
n

n

n
o

o

o
p

p

p
q

q

q
r

r

r
s

s

s
t

t

t
u

u

u
v

v

v
w

w

w
x

x

x
y

y

y
z

z

z
{

{

{
}

}

}
~

~

~

Latin-1 Supplement

´

´

´
Ç

Ç

Ç
ç

ç

ç